ADR-KOULUTU ON UUDISTUNUT

Uudet adr- lähikoulutukset 

Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä, ensiavusta, alkusammutuksesta ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. 

Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. 

Perusajoluvan (TP) suorittajat osallistuvat vain koulutuksen ensimmäiseen päivään (8 tuntia) sekä 2 tuntia seuraavana päivänä ensiapu- ja alkusammutuskoulutuksiin.

Koulutettavat, jotka haluavat uusia yhdistetyn perusajoluvan (TPS17), jatkavat pakollisen TP osion jälkeen TPS17-osiolle. Tällöin koko koulutuksen pituus on 2,5 päivää.

Kurssi- ja koemaksu määräytyy sen mukaan päivittääkö osallistuja kappaletavaralupansa vai kaikki luvat 1-9.

Koulutuksen lisätiedot:

Kurssista on mahdollista saada ammattipätevyysmerkintä tarvittaessa koulutuksien keston mukaisesti.

Yhdestä 7 tunnin jaksosta saa aina yhden ammattipätevyyspäivän. Eli osallistuja saa 10 tunnin TP- koulutuksesta yhden (1) ammattipätevyyspäivän ja jatkaessaan TPS17- koulutukseen saa toisen ammattipätevyyspäivän 14 tunnin koulutuksen perusteella. Uusi koulutus muodostuu ns. koulutusmoduuleista, jotka määräytyvät Traficomin määrittämien eri luokkien  tuntimäärinä.

Tarkempia tietoja löytyy Traficomin ADR-sivuilta.

Huomioi seuraavat aikoessasi koulutukseen:

Varaa TP- kurssin osalta koulutukseen (pakollinen kaikille) 1,5 päivää. 1.päivä 8 tuntia ja toinen päivä 2 tuntia. TPS17- kurssille jatkajat 2,5 päivää enimmillään (20 koulutustuntia). 

Ota kouluttajalta etukäteen selvää, mitä luokkia haluat koulutukseen. Saat samalla varmistuksen kurssipäivän rakenteesta ja kestoista.

Perusajolupa:

Aineluokat: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9. Jos kortissasi on otsikon ”Muissa kuin säiliöissä” -otsikon alla tässä edellä luetellut numerot, valitse Perusajolupa.

Aineluokka 1:

Räjähdysaineet, aineluokka 1. Jos kortissasi on ”Muissa kuin säiliöissä” -otsikon alla edellä mainittujen numeroiden lisäksi numero 1, valitse myös Aineluokka 1

Aineluokka 7:

Radioaktiiviset, aineluokka 7. Jos kortissasi on ”Muissa kuin säiliöissä” -otsikon alla edellä mainittujen numeroiden lisäksi numero 7, valitse myös Aineluokka 7 

Säiliöajolupa:

Edellä mainittujen aineluokkien kuljetuslupa säiliössä. Jos kortissasi on otsikon ”Säiliöissä” -alla vastaavat aineluokat, kuin ”Muissa kuin säiliöissä” -otsikon alla, valitse myös Säiliöajolupa

Koulutuksen rakenne ja koemateriaali:

Koulutus rakentuu TP-päivän (10 tuntia kahtena päivänä) jälkeen moduulirakenteena eri tuntien mittaisina. Normi perusluvan ja esim. säiliöluvan (6 tuntia), räjähdysaine ja radioaktiivisten aineiden (4 tuntia) koulutusjakson pituus on 20 tuntia kolmelle päivälle jakaantuneena.

Koulutusmateriaalina (osallistujan oheismateriaali) käytetään Traficomin opetusmonistetta. 

Kokeeseen osallistuvalla ei saa olla mukana materiaalia, vaan Ajovarma antaa tarpeellisen vastaavan materiaalin osallistujan käyttöön.

Koulutuksen hinnat:

Täydennyskurssi (TP 10 tuntia) hinta on 250 € . Halutessaan lisäluokkia TP-kurssiin (esim. luokat 1 ja 7), lisämoduulin hinta on 50 €. TPS17 yhdistetty hinta on 375 €

Koulutushinnat sisältää koulutuksen, opetus- ja harjoitusmateriaalin, kurssiaikaisen tarjoilun sekä alv:n Hinnat ovat voimassa 30.8.2020 saakka.

Koemaksu ja korttimaksu määräytyy Ajovarman hinnaston mukaisesti.

Ammattipätevyyspäivästä Traficomin kirjaamismaksu on 17€. 

Opetusmonisteen saa mukaan kotiopiskeluun, mutta ei voi viedä kokeeseen.

Seuraava uusien määräysten mukainen koulutus on Villa Mikrassa 14.-16.7

Elokuun kilpailut

Elokuussa mahdollisuus saada kurssin hinnasta pois 10€-20€.
Voita tauolla tikanheitto ja frisbeen heitto.

Mikäli voitat tikanheiton tai frisbeen saat alennusta 10€. 
Mikäli voitat molemmat lajit alennus on 20€

Otetaan Elokuu rennosti nauttien kesän viimeisistä päivistä ja laadukkaasta koulutuksesta. Rennossa, mutta asiallisessa oppimisympäristössä.

Tarjous: voimassa Elokuun ajan.

EAS-KOULUTUS JA RISKIEN TUNNISTAMISKOULUTUS.

 

Kohderyhmänä opetuslupaoppilaat, 30.6 mennessä b- ajokortin suorittaneet, sekä muut ensimmäistä ajokorttia suorittavat.
EAS-koulutus 90 €
– 4 h teoriaa
– oppimismateriaali
Riskien tunnistamiskoulutus 385 €
– 4 h teoriaopetusta
– 4 ajo-opetusta sis. rataopetuksen ja pimeän ajon simulaattorilla
– oppimismateriaali
Jos pimeänajo jo suoritettu hinnasta vähennetään 50€
Muut hinnat:

Oppimismateriaali ilman opetusta 45 €
Pidätämme oikeudet tarkistaa hintoja.
Ota yhteyttä ja kysy tarkemmin: tieliikenne@gmail.com / 0404151413

https://tieliikenne.com/eas-koulutus-ja-riskien-tunnistami…/

#ajokortti #bajokortti #seinäjoki #ylistaro

Aloitamme todennäköisesti kouluttamaan 1.8 alkaen seuraavia koulutuksia. EAS-koulutus ja Riskien tunnistamiskoulutus

Aloitamme todennäköisesti kouluttamaan 1.8 alkaen seuraavia koulutuksia.
Kohderyhmänä opetuslupaoppilaat, 30.6 mennessä b- ajokortin suorittaneet sekä muut ensimmäistä ajokorttia suorittavat.
EAS-koulutus 120 €
 – 4 h teoriaa
– oppimismateriaali
Riskien tunnistamiskoulutus 420 €
– 4 h teoriaopetusta
– 4 ajo-opetusta sis. rataopetuksen ja pimeän ajon simulaattorilla
– oppimismateriaali
Jos pimeänajo jo suoritettu, hinta 370 €
Muut hinnat
 
Oppimismateriaali ilman opetusta 45 €
Pidätämme oikeudet tarkistaa hintoja.

Mopokortin koulutus uudistuu

1.7 voimaan tuleva ajokorttilaki asetuksineen ja ohjeineen velvoittaa AM 120 kortin suorittajalta seuraavaa:
EAS- teoriakoulutusta 4 tuntia
Käsittelykokeen, johon kuuluu
-hidasajo
-hätäjarrutus 35 km/h nopeudesta
-portit 30 km/h nopeudella
Käsittelykokeeseen voi mennä ilman koulutusta esim. omalla mopolla omin tutkinnossa vaadittavin varustein.
Nopeudet tarkastetaan esim. nopeustutkalla
Muuta erillistä pakollista koulutusta ei ole.
Tarkemmat ohjeet mm. ajokorttiluvan hankintaan ja vaatimuksiin löytyy osoitteesta
Uudistukseen liittyen tarjoamme koulutuspakettia seuraavasti.
Tarjoushinta 2.7-31.8  on 244 €
Sisältää
EAS- teoriat 4 tuntia
Käsittelyopetusta 1 tunti
Mopon käyttö käsittelykokeessa (Nurmon Ajovarma)
Lisähinnasto ja muut ajokortit
Ajo-opetus liikenteessä 75 €/tunti
Mopon käyttö käsittelykokeessa ilman teorioita 105 €, sisältää yhden käsittelyopetustunnin (Nurmon Ajovarman käsittelykokeessa)
Erilliset EAS- tunnit (pakolliset teoriat ensimmäiselle ajokortille) 148€
 
Myös ns. traktori-kortin suorittaja tarvitsee nuo neljä (4) EAS- teoriatuntia. 
Eri ajokorttiluokkien opetuslupaoppilaiden on myös suoritettava samat neljä (4) EAS- tuntia.
EAS- tunnit on käytävä vain ensimmäistä ajokorttia suorittaessaan.
Kysy kurssien alkamisista.

Visiomme vuodelle 2018

Visiomme vuodelle 2018

Tieliikennekoulutus MIKRA Ky jatkaa turvallisuuspainotteista koulutustarjontaa
sekä jatkamme mopokoulutusta Ylistarossa ja Seinäjoella muuntuen tulevaan
ajokorttilainsäädännön uudistukseen.
Mopokoulutuksessa tarjoamme myös mahdollisuuden teoriatuntien etäopiskeluun
netin kautta.
Ammattipätevyyskoulutuksissa huomioimme lisäksi Trafin esittämät autopalojen
ehkäisyn ja alkusammutuskoulutukset sekä henkilöliikenteen koulutuksissa
liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteisten tarpeet ja toiminnan asiakaspalvelussa..
Turvallisuuskorteissa jatkamme työturva-, tieturva- ja mahdollisesti uutena
hätäensiapukoulutusta.
Aikomuksemme on laajentaa koulutustarjontaamme myös ADR/VAK-
lupakoulutuksiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Tavoitteemme on myös laajentaa palvelutarjontaamme erikoiskuljetusten liikenteen
ohjaustoimintaan.
Myös perinteiset muut liikenteen turvallisuusaiheet kuten kevyen liikenteen
ennakoiva ajotapa, taloudellinen ajotapa, ikääntyvien kuljettajien ajokoulutus sekä
uuden ajoneuvotekniikan perehdytys säilyvät palveluinamme.

Olemme pätevä As-1(alkusammuttaja) kouluttaja ja jatkamme ajoneuvopalon
sammuttamiseen soveltuvien siirrettävien sammutussimulaattoreiden kehittämistä
ja käyttöönottoa. Käytämme tilanteen mukaan jauhesammuttimia tai
ympäristöystävällisiä harjoitussammuttimia.
Tarjoamme myös taloyhtiöille, kyläyhteisöille, yksityistalouksille, ikääntyville
ryhmille sekä karavaanareille ja leirintämatkailu yrityksille räätälöityjä SPEK:in
alkusammutuskoulutus (As-1) kursseja.
Ammattipätevyyskoulutuksia teemme myös yrityksien omien toiveiden ja tarpeiden
mukaisesti myös yritysten omissa tiloissa. Niihin olemme kehittäneet oman ja
edullisen kurssihinnaston ja tulemme sinne, missä meitä tarvitaan.
Jäsenkortin omaavat rahtarit ja tilausajokuljettajat ovat myös lähellä sydäntämme.
Heille haluaisimme tarjota edullisempaa ryhmähintaista koulutusta.
Kaikkea tätä varten hankimme lisää pätevyyksiä, koulutamme itseämme sekä
olemme jo hankkineet riveihimme lisää vahvan ammattiosaamistaustan ja
kokemuksen omaavia kouluttajia.
Seuraa meitä: Kotisivut , Facebook ja Google +