ADR-koulutus ja turvallisuusneuvonantaja

ADR-KOULUTUS

27.-28.9 ADR-täydennyskurssi. Täydennys ja säiliö

Kaksi päiväinen valmennuskurssi Turvallisuusneuvonantajan kokeeseen huhtikuussa
hinta: 500€+alv24%
lisätietoja: tieliikenne@gmail.com / 0400231990

Tarjoamme ADR-koulutusta hintaan:

Peruskoulutus: 750 €  (aineluokat 2,3,4,5,6,8 ja 9)

Täydennyskoulutus:

Yhdistetty täydennyskurssi            350€

kappaletavara täydennyskurssi    250€

Ajolupa 40 €
Ajolupakoemaksu 50 €
Sähköinen rekisteröinti 10 €

lisätietoja: tieliikenne@gmail.com /  0400231990

Turvallisuusneuvonantaja

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274). Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllä olevien säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Tarjoamme palvelua ota yhteyttä

Yhteystiedot:

Mika Vartiainen

0400231990

tieliikenne@gmail.com

#adr #adrkoulutus