ADR-koulutus ja turvallisuusneuvonantaja

14-16.9.2020 Adr- täydennyskurssi Villa Mikra

ADR koulutus on uudistunut klikkaa TÄSTÄ

Koulutuksen hinnat:

ADR- täydennys (10 h) 250 €, lisäluokat 1 ja 7 + 50€, ADR-täydennyskurssi 2,5 päivää 375 €, eivät
sisällä Ajovarmalla suoritettavan kokeen maksua eikä myönnettävän kortin maksua.

Koulutushinnat sisältää koulutuksen, opetus- ja harjoitusmateriaalin, kurssiaikaisen tarjoilun sekä alv:n

Koemaksu ja korttimaksu määräytyy Ajovarman hinnaston mukaisesti.

Ammattipätevyyspäivästä Traficomin kirjaamismaksu on 17€. 

lisätietoja: tieliikenne@gmail.com /  0400231990

Turvallisuusneuvonantaja

Suomen lainsäädännössä asia on määritelty asetuksella vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274). Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä yllä olevien säädösten perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu.

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan jokaista vaarallisen aineen kuljetusta suorittavaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä ja muuta yhteenliittymää tai henkilöryhmää sekä julkishallinnon elintä. Vaarallisen aineen kuljetuksella tarkoitetaan myös pakkaamista, lähettämistä, kuormaamista sekä muuta toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen.

Turvallisuusneuvonantajana voi toimia toiminnanharjoittaja itse, toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva henkilö tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassaoleva todistus turvallisuusneuvonantajan tutkinnosta.

Tarjoamme palvelua ota yhteyttä

Yhteystiedot:

Mika Vartiainen

0400231990

tieliikenne@gmail.com

#adr #adrkoulutus